Nejmenší z nás. Konference o právní ochraně osob před narozením (Brno, 19. 10. 2017)

Zveřejněno: ,

Šestý ročník konference Nejmenší z nás: Právní ochrana osob před narozením se uskuteční ve čtvrtek 19. října 2017 v Brně (místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, budova A, místnost A138).

Registrace na konferenci: http://nejmensiznas.cz/?page_id=243

Přihlášené příspěvky:

Radim Cigánek: Umělý potrat v trestním právu před rokem 1957;

Jakub Valc: Právní status nascitura v kontextu divergence soukromoprávní a veřejnoprávní regulace;

Tatiana Machalová: Kdo má právo rozhodovat o právu na život nenarozeného dítěte;

Jan Petr Kosinka: Morální argumentace při posuzování přípustnosti obětování lidského života v situaci krajní nouze;

Miroslav Kratochvíl: Dopad potratového zákona na obecné dobro spolčenosti;

Jan Petr Kosinka: Právo na náhradu škody v kontextu kultury smrti;

Miroslav Kratochvíl: Stejnopohlavní rodiče? – Analýza Nálezu Ústavního soudu ČR SP. ZN. I. ÚS 3226/16;

Radim Ucháč: Právní možnosti napomáhající řešení prenatální infanticidy;

Květoslav Šipr, Helena Šiprová: Asistovaná reprodukce a život embrya;

Ludmila Lázničková: Šedesát let legalizace potratů, důsledky a výhledy;