Marie Svatošová v rozhovoru s Alešem Palánem

Zveřejněno: ,

V těcht podzimních dnech probíhá po celé České republice v knihovnách, kostelích a na řadě jiných místech představení knihy „Neboj se vrátit domů“, která zachycuje rozhovor Aleše Palána s Marií Svatošovou.

Řkf Ostrava – Zábřeh, Charita Ostava a KANK v ČR zvou 27. 11. 2018 na setkání s oběma autory do Pastoračního centra u kostela Sv. Ducha. Příloha: Ostrava, 27-11-2018