Adresa

Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice Thákurova 676/3 160 00 Praha 6 - Dejvice IČO: 02631008 Evidenční číslo: 8/1-00-740/2014-7847 Výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR ke stažení ZDE.

Kontaktní adresa

Upřednostňujeme písemný kontakt. PhDr. Marta HOŠŤÁLKOVÁ, Th.D. Wurmova 9 pošt. schr. 193 771 01 Olomouc Mobil: 774 583 372 E-mail: sekretariat.kank@seznam.cz

Kontakt pro komunikaci s médii

Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D. Mobil:  737 442 920 E-mail: doskocil@zsf.jcu.cz

Kontakt pro ekonomické záležitosti

P. ThLic. Václav TOMICZEK Mobil: 733 741 700 E-mail: v.tomiczek@seznam.cz

Bankovní spojení

FIO BANKA 110218588/2010 Variabilní symbol slouží k identifikaci platby
  • 111 členské příspěvky
  • 112 seminář Brno
  • 113 seminář Velehrad
  • 114 ostatní (provozní platby)
  • 115 dary
  • 116 kurz "Poradenství pro pozůstalé"
Specifický symbol → slouží k identifikaci plátce Členové KANK v ČR uvádějí jako specifický symbol část rodného čísla před lomítkem.