Adresa

Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice
Thákurova 676/3
160 00 Praha 6 - Dejvice

IČO: 02631008
Evidenční číslo: 8/1-00-740/2014-7847
Výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR ke stažení ZDE.


Kontaktní adresa

Upřednostňujeme písemný kontakt.

PhDr. Marta HOŠŤÁLKOVÁ, Th.D.
Wurmova 9
pošt. schr. 193
771 01 Olomouc

Mobil: 774 583 372
E-mail: sekretariat.kank@seznam.cz


Kontakt pro komunikaci s médii

P. Doc. Damián NĚMEC, dr, OP

Mobil:  731 402 075
E-mail: damian@op.cz


Kontakt pro ekonomické záležitosti

P. ThLic. Václav TOMICZEK

Mobil: 733 741 700
E-mail: v.tomiczek@seznam.cz


Bankovní spojení

FIO BANKA 110218588/2010

Variabilní symbol slouží k identifikaci platby

  • 111 členské příspěvky
  • 112 seminář Brno
  • 113 seminář Velehrad
  • 114 ostatní (provozní platby)
  • 115 dary
  • 116 kurz "Poradenství pro pozůstalé"

Specifický symbol → slouží k identifikaci plátce
Členové KANK v ČR uvádějí jako specifický symbol část rodného čísla před lomítkem.