Nemocnice Prostějov

Martina Studýnková

  • 731 191 402

 

ADP – Sanco, dům domácí péče

Roman Nehera

  • 604 472 307

 

Domov důchodců Prostějov, p.o.

Mgr. Karel Valtr, trvalý jáhen

  • tel.: 582 336 009