Nemocniční kaplan pro Ostravu

P. ThLic. Václav Tomiczek
  • 733 741 700

Fakultní nemocnice Ostrava

P. ThLic. Václav Tomiczek
  • 733 741 700
Mgr. Vilém Holáň
  • 733 741 700

LDN Radvanice

P. ThLic. Václav Tomiczek
  • 733 741 700

LDN Vítkov - Klokočov

P. Mgr. Zdenko Vavro
  • 730 523 540

Městská nemocnice Ostrava – Fifejdy

P. ThLic. Václav Tomiczek
  • 733 741 700
P. Mgr. Marek Žukowski
  • 731 689 571

Dům sociálních služeb Městské nemocnice Ostrava

Mgr. Vilém Holáň
  • 733 741 700

Vítkovická nemocnice, a.s.

P. ThLic. Václav Tomiczek
  • 733 741 700

Kontakty na duchovní službu v dalších zdravotnických a sociálních zařízeních na území Ostravsko-opavské diecéze naleznete na: http://www.doo.cz/pastoracni-aktivity/nemocnicni-kaplani/seznam-nemocnic-a-kontaktu.html