Nemocniční kaplan pro nemocnice v Opavě

P. Pawel Ziółkowski, Th,D.

  • 734 435 276

Psychiatrická nemocnice v Opavě

P. Pawel Ziółkowski, Th,D.

  • 734 435 276

Sr. Mgr. Cecilie Heneberková

  • 731 704 497

Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

P. Pawel Ziółkowski, Th,D.

  • 734 435 276

Sr. Mgr. Cecilie Heneberková

  • 731 704 497