Nemocniční kaplan pro nemocnice v Opavě

P. Pawel Ziółkowski, Th,D.
  • 734 435 276

Psychiatrická nemocnice v Opavě

P. Pawel Ziółkowski, Th,D.
  • 734 435 276
Sr. Mgr. Cecilie Heneberková
  • 731 704 497

Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

P. Pawel Ziółkowski, Th,D.
  • 734 435 276
Sr. Mgr. Cecilie Heneberková
  • 731 704 497