Fakultní nemocnice Olomouc

Mgr. Jana Březinová

Mgr. Marie Maňáková, MA., OV

Bc. Roman Nehera

Doc. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.

ThLic. Mgr. Jana Nováková, Ph.D., koordinátorka nemocničních kaplanů ve FNOL

  • 733 614 575

Hospic na Svatém Kopečku

Mgr. Libuše Calábková

  • 775 696 424

Vojenská nemocnice Olomouc

Sr. Mgr. Zdeňka Anežka Petříková

  • 736 239 025

Biskupský delegát pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké

P. Bohumír Vitásek

Koordinátorka nemocničních kaplanů v Arcidiecézi olomoucké

PhDr. ThLic. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D.

Pomocný koordinátor nemocničních kaplanů v Arcidiecézi olomoucké

Bc. Roman Nehera