Fakultní nemocnice Olomouc

Mgr. Jana Březinová

PhDr. ThLic. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D.

S. Mgr. Marie Maňáková, MA.

Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.

S. Mgr. Maxmiliána Marie Poláková

ThLic. Jana Nováková, Ph.D., koordinátorka nemocničních kaplanů ve FNOL

  • 733 614 575

Hospic na Svatém Kopečku

Mgr. Libuše Calábková

  • 775 696 424

Vojenská nemocnice Olomouc

S. Mgr. Zdeňka Anežka Petříková

  • 736 239 025

Biskupský delegát pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké

P. Bohumír Vitásek

Pomocný biskupský delegát pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké

P. Doc. Damián Němec, dr, OP

Koordinátorka nemocničních kaplanů v Arcidiecézi olomoucké

PhDr. ThLic. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D.