Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul

Ing. Miroslav Šot, trvalý jáhen

  • 732 700 606

Psychiatrická léčebna 

Sr. Bc. Marie Ester Kejdová

  • 732 439 077

Kroměřížská nemocnice, a.s.

Sr. Mgr. Pavla Martínková

  • 731 604 430