Konference „Jak oživit vzpomínky – aneb reminiscence v praxi“ (Praha, 25. 10. 2018)

Zveřejněno: ,
Reminiscenční centrum ve spolupráci s Diakonickou akademií s.r.o. a s Pamětí národa pořádá dne 25.10.2018 konferenci „Jak oživit vzpomínky – aneb reminiscence v praxi“. Na konferenci vystoupí i zakladatelka a koordinátorka Evropské reminiscenční sítě Pam Schweitzer. V programu je zařazen workhop: Reminiscence v nemocnici (biografie jako zdroj v péči o pacienta). Bližší informace, přihláška na konferenci: zde
Na akci vás upozorňujeme již nyní z důvodu výhodnějšího kurzovného (600 Kč) při přihlášení do 15. 7. 2018.