Již XV. ročník podzimního setkání nemocničních kaplanů na Velehradě (30. 9. – 3. 10. 2019)

Zveřejněno: ,

Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a ve spolupráci s Centrem pro pastoraci nemocných Arcibiskupství olomouckého pořádá ve dnech 30. 9. – 3. 10. 2019 ve Stojanově na Velehradě XV. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnických a sociálních službách.

Setkání zahrnuje jednodenní duchovní obnovu a dvoudenní odborný program na téma: „Paliativní péče v nemocnici“.

Konferenční poplatek je ve výši Kč 500,-.

Přihlásit se je možné zasláním vyplněné závazné přihlášky (viz přílohy) do 13. 9. 2019 na adresu: sekretariat.kank@seznam.cz

Přílohy:
Velehrad+2019+FINAL
Harmonogram
Informace pro účastníky
Závazná-písemná-přihláška