Doporučení ke shlédnutí pořadů Televize NOE

Zveřejněno: ,
Středa 10. 1. v 17.45 h „Můj chrám“: MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., neonatolog a primář novorozeneckého oddělení ve Fakultní nemocnici Olomouc v chrámu sv. Cyrila a Maroděje, Olomouc
Sobota 13. 1. v 20.00 h „Budu Ti sloužit: Život sv. Camilla de Lellis“

Sv. Camill de Lellis narodil se 25. května 1550 v obci Bucchinico u Chieti v Arbuzzách (Itálie). Bojoval v armádě benátské republiky proti Turkům. Posléze chtěl zanechat vojenského života, který byl rozmařilý a vstoupit ke kapucínům. Pro vážné onemocnění ale nebyl přijat. Během svého léčení v Římské nemocnici pomáhal ošetřovat ty, co na tom byli ještě hůř než on. Rozhodl se, že pomoci nemocným zasvětí svůj život.

V roce 1582 založil společenství, které si říkalo „služebníci nemocných“ a které jako svůj znak začalo užívat červený kříž. Z tohoto společenství později vznikla řeholní společnost kamiliánů.

Na Kamila de Lellis měl velký vliv sv. Filip Neri. Ve službě nemocným spatřoval službu trpícímu Kristu a této činnosti nezanechal ani poté, co byl v roce 1584 vysvěcen na kněze. Zemřel v Římě 14. července 1614, svatořečen byl v roce 1746 a roku 1886 prohlášen patronem nemocných a umírajících. Liturgická památka se slaví 14. července. (Převzato z https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamil_de_Lellis.)