Dobrovolnictví v pastorační péči ve zdravotnictví a sociálních službách v jednotlivých diecézích

Arcidiecéze olomoucká

Kurz pro dobrovolníky v Olomouci a ve Zlíně v roce 2016

Pozvání k dobrovolnické službě

K osvojení znalostí a dovedností k pastorační službě o

  • pacienty v nemocnicích a léčebnách dlouhodobě nemocných,
  • klienty v domovech pro seniory,
  • umírající v hospicích 

připravili nemocniční kaplani Arcidiecéze olomoucké  formačně vzdělávací kurz v rozsahu 24 hodin.

Informace o kurzu

Vzhledem k vysokému počtu zájemců o tuto službu, přihlásilo se 95 osob, kurz probíhal na dvou místech, v Olomouci a ve Zlíně.

Po jeho absolvování pak ty, které se rozhodly sloužit potřebným a které jejich faráři doporučili ke službě, čekal rozhovor s biskupským delegátem pro pastoraci nemocných v AO, koordinátorkou NK v AO a nemocničními kaplany.

Jeho účelem bylo zjištění motivace a představ o působení v konkrétním zařízení zdravotnické nebo sociální služby (motivační dotazník, písemně zpracovaná sebereflexe) a ověření znalostí a dovedností nabytých v kurzu.

45 osob pak obdrželo pověření dobrovolníka pro poskytování pastorační péče od biskupského legáta pro pastoraci nemocných v AO ve spolupráci s nemocničními kaplany v nemocnicích a domovech pro seniory na 10 místech arcidiecéze (Zlín, Vsetín, Vizovice, Přerov, Valašské Meziříčí, Kyjov, Uherské Hradiště, Otrokovice, Olomouc, Paseka). 

Diecéze ostravsko-opavská

Kurz pro dobrovolníky v pastorační péči v domovech seniorů a v nemocnicích v roce 2017

Pozvání do kurzu D v PP (plakát)

Mnohý kněz chce ve své farnosti vytvořit anebo už u něj fungují skupiny dobrovolníků, kteří navštěvují nebo by chtěli navštěvovat uživatele domovů pro seniory či pomoci v pastoraci v nemocnici. Právě pro tyto lidi Biskupství ostravsko-opavské ve spolupráci s Katolickou asociací nemocničních kaplanů v ČR připravuje kurz, v němž mají možnost osvojit nebo prohloubit si základní dovednosti a znalosti v této službě. Budeme se věnovat komunikaci s nemocnými a seniory, jejich spiritualitě, liturgii i konkrétním způsobům doprovázení popřípadě možnostem zprostředkování kontaktu s knězem.

Informace o kurzu, přihláška

Tento formačně-vzdělávací kurz proběhl během čtyř sobot v únoru a březnu 2017 v konferenčním centru biskupství.

Struktura kurzu

V roce 2018 není zatím otevření kurzu plánováno. Pokud bude zaznamenán dostatečný zájem, organizoval by se na podzim roku 2018.