Další webináře Centra paliativní péče (15. 5., 21. 6. 2018)

Zveřejněno: ,
Centrum paliativní péče pořádá před letními prázninami tyto webináře: 15. 5. Mobilní specializovaná paliativní péče a domácí péče – podobnosti a rozdíly, lektorka: prim. MUDr. Irena Závadová, vedoucí zdravotnického týmu Cesty domů 21. 6. Transpersonální prožitky spojené se smrtí a umíráním: zážitky sdílené smrti, lektorka: Mgr. et Mgr. Margareta Johnová, psycholog, působí v organizaci Diabazis a FOD Klokánek Bližší informace o webinářích, možnost přihlášení: https://paliativnicentrum.cz/vzdelavani