Brno hostilo již 7. ročník jarního republikového setkání katolických nemocničních kaplanů

Zveřejněno: ,

Na padesát nemocničních kaplanů zavítalo v pondělí 21. 5. 2018 do jihomoravské metropole v rámci jejich sedmého celorepublikového setkání. Nemocniční kaplani jsou církvemi pověřené a kvalifikované osoby, duchovní i laici, muži i ženy, které vykonávají  pastorační péči ve zdravotnických, příp. sociálních službách. Sdružují se ve dvou profesních organizacích – Katolické asociaci nemocničních kaplanů a ekumenické Asociaci nemocničních kaplanů.

V dopoledním programu se nemocniční kaplani pod vedením doc. MUDr. Jiřího Šimka, CSc., psychiatra a psychoanalytika, který od roku 1990 rozvíjí a učí zdravotnickou etiku, v současné době na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, zamýšleli nad úlohou emocí ve svém profesním životě a při poskytování pastorační péče pacientům. 

„Docent Šimek nám jako filozofující lékař zejména ukázal, kde se potkává svět psychologie a psychiatrie se světem duchovním a náboženským, že hlavním problémem častého neporozumění těchto světů jsou odlišné jazyky, kterými hovoří. Učil nás, jak lze i o duchovních věcech hovořit civilním a odborně fundovaným způsobem srozumitelným v nenáboženském prostředí. To mi přišlo o svatodušním pondělí zvláště inspirativní“, vyzdvihl z přednášky Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D., člen výboru Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice. Odpolední blok patřil organizačním záležitostem. „V současné době se zabýváme především otázkami vzdělávání nemocničních kaplanů a kvalifikačními předpoklady pro výkon této služby v návaznosti na Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví o duchovní péči ve zdravotnictví z roku 2017“, přiblížil hlavní bod jednání MUDr. Bc. Michal Hrčiarik, který je předsedou asociace. Ta má v současné době 111 členů, z toho bylo 81 nemocničních kaplanů 11 dobrovolníků v pastorační péči a 19 odborníků.

Celodenní program završila mše sv. Katedrále sv. Petra a Pavla, kterou s přítomnými kněžími sloužil pomocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul.

Podzimní republikové setkání nemocničních kaplanů proběhne tradičně na Velehradě ve dnech 1. – 4. října 2018 a jeho hlavním tématem bude psychologie nemocného a psychohygiena nemocničního kaplana.

 

Fotografie