Kurz „Nemocniční kaplan“ na TF JČU v Českých Budějovicích

Zveřejněno: ,
Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích otevírá druhý ročník kurzu „Nemocniční kaplan“. Kurz je určen primárně osobám
pracujícím na základě církevního pověření v pastorační péči ve zdravotnických či sociálních službách, je však otevřen i dalším zájemcům – křesťanům se zájmem o práci nemocničního kaplana, kteří jsou schopni svůj vážný zájem prokázat doporučením představitele církve římskokatolické, řeckokatolické či některé z církví sdružených v ERC, s ukončeným teologickým vzděláním na bakalářském stupni, pokračující ve studiu na magisterském stupni.
Kurz je vytvořen a realizován Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s dalšími partnery.
Rozsah kurzu: 96 výukových hodin + odborná praxe (40 hodin)
Kurz začíná 18. 11. 2017 v budově Teologické fakulty JU, Kněžská 8, České Budějovice.
Cena: 5000Kč
Přihlásit se můžete osobně u Mgr. Leony Šťastné, kancelář č. 211 (2. patro – děkanát), nebo e-mailem na adrese: stastl00@tf.jcu.cz. Přihlášky přijímáme do 10. 11. 2017.
Příloha: Pozvánka